0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

REPORT_LA FORMACIÓ AL BCE (Estudiants)

Apreciat estudiant,

Estàs a punt d'iniciar l'enquesta relacionada amb la implementació del nou model educatiu competencial i plurilingüe en el bàtxelor en Ciènces de l'educació, de la Universitat d'Andorra (UdA). Aquest instrument s'emmarca en una tesi doctoral vinculada al Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació (GRIE) de la UdA.

L'estructura del qüestionari es divideix en tres parts:
  1. Perfil de l'estudiant
  2. Desenvolupament del nou model educatiu al BCE
  3. La competència comunicativa al BCE
El temps estimat per respondre l'enquesta és de 15-20 minuts. Si vols completar-la en moments diferents, tingues en compte que cal guardar les respostes abans de sortir prement a la part superior dreta de la pantalla on hi diu "continuar en un altre moment". En cas de no fer-ho, no es podrà considerar la teva aportació.

Recorda que la teva participació és molt rellevant, en tant que les aportacions que efectuis permetran disposar informació de com s'està desenvolupant el nou model educatiu i, consegüentment, implementar les millores necessàries.Per qualsevol inconvenient, no dubtis en contactar amb mi (bcarrera@uda.ad)Gràcies,Blanca
Hi ha 48 preguntes en aquesta enquesta.
Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes no contindrà cap dada que t’identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només s’utilitza per indicar si l’has completat o no. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.