0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Formació bàsica en matèria de violència de gènere i domèstica (grup 2)

Escala de valoració: marqueu la puntuació de l’1 al 5, tenint en compte que l’1 (mínima puntuació) és un desacord total amb l’enunciat i el 5 (màxima puntuació) és un acord total amb l’enunciat.
Hi ha 12 preguntes en aquesta enquesta.