Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Avaluació TP BINFE2

Aquesta enquesta d'avaluació s'ha creat com a eina avaluativa de les Teòric pràctiques, que són el moment en que s'avalua el saber, el saber estar i el saber fer , en situació de simulació clínica, valorant si l'estudiant té les competències necessàries per portar-ho a la pràctica en situació real. En aquesta avaluació per tant s'avaluen les competències específiques: BINFE03, BINFE05, BINFE08 Les actvitats que seran avaluades seran: sondatge vesical i nasogàstric, inserció de catèter venós perifèric, cura elaborada, gasometria arterial, hemocultiu, proves creuades i tranfusions sanguínies, teràpia respiratòria. Al ser una avaluació progressiva s'entén que l'estudiant té incorporades en el seu coneixement i habilitat totes les teòric pràctiques que va cursar en el semestre 2 ( rentat de mans, higiene de l'adult , confecció de llits, canvis posicionals, mobilitzacions, ECG, cures senzilles, embenats, enèmes, càlculs de medicació, administració de medicació, constants vitals i exploració física, extraccions sanguínies i glicèmia capil.lar. De totes aquestes del S2 es va un repàs avaluatiu de: ECG i una progressió en càlculs
Benvinguts/des a l'enquesta d'avaluació de les TPs de 2r curs de l'Escola d'Infermeria de la Universitat d'Andorra ( semestre 4)
Hi ha 10 preguntes en aquesta enquesta.