Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Enquesta de satisfacció sobre mobilitat acadèmica dels estudiants de l'UdA (OUTGOING)

Un dels objectius principals del Servei de Programes Internacionals és promoure la mobilitat internacional dels estudiants de l'UdA i millorar de manera constant aquesta experiència. Per això us agraïm que respongueu aquest qüestionari de satisfacció sobre la vostra mobilitat acadèmica.
Hi ha 19 preguntes en aquesta enquesta.
Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes no contindrà cap dada que t’identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només s’utilitza per indicar si l’has completat o no. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.