You have completed 0% of this survey
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Enquesta sobre l’entorn familiar dels estudiants de nou accés a la Universitat d’Andorra-SET-2021

Benvolgut/da: Des del Grup de recerca interdisciplinari en educació s’està realitzant un treball d’investigació sobre l’entorn familiar i la competència de raonament científic dels estudiants de nou accés a la Universitat d’Andorra. És per aquest motiu que t’agrairíem que omplissis el qüestionari següent. Les dades obtingudes seran tractades únicament amb la finalitat prevista a l'estudi i amb la màxima confidencialitat. Moltes gràcies per la teva col·laboració. GRIE- Grup de recerca interdisciplinari en educació
Hi ha 38 preguntes en aquesta enquesta.