0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Qüestionari sobre l'ansietat i la motivació en l'aprenentatge de l'anglès

Benvolgut/da: Des del Grup de Recerca en Llengües (GREL) s’està realitzant un treball d’investigació sobre l'ansietat i la motivació en l'aprenentatge de l'anglès com a segona llengua a la Universitat d’Andorra. L’objectiu és detectar la possible existència d’aquests dos aspectes en els estudiants, i en cas de trobar ansietat, poder actuar sobre aquesta, disminuir­la fins a un llindar mínim, i així augmentar la motivació i nivell d’aprenentatge de l’estudiantat. És per aquest motiu que t’agrairíem que omplissis el qüestionari següent. Moltes gràcies per la teva col·laboració, Grup de Recerca en Llengües (GREL)
Hi ha 7 preguntes en aquesta enquesta.