Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Avaluació de serveis d'Estades Formatives Clíniques Escola d'Infermeria Universitat d'Andorra

Benvingut/da, aquesta enquesta està dissenyada amb la finalitat que els estudiants de l'Escola d'Infermeria de la Universitat d'Andorra pugueu valorar les vostres Estades Formatives Clíniques. S'espera, per part dels estudiants, una valoració objetiva per obtenir informació que ajudi a millorar la formació. Heu d'omplir una enquesta per cada període d'Estades Formatives Clíniques. Les dades seran tractades amb confidencialitat.
Hi ha 15 preguntes en aquesta enquesta.
Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes no contindrà cap dada que t’identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només s’utilitza per indicar si l’has completat o no. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.