Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Avaluació TPs 3r curs

Aquesta enquesta d'avaluació s'ha creat com a eina avaluativa de les Teòric pràctiques, que són el moment en que s'avalua el saber, el saber estar i el saber fer , en situació de simulació clínica, valorant si l'estudiant té les competències necessàries per portar-ho a la pràctica en situació real. En aquesta avaluació per tant s'avaluen les competències específiques: BINFE03, BINFE05, BINFE08 Les actvitats que seran avaluades seran: 1.1.Inserció catèter central perifèric (DRUM) 1.2.Inserció catèter arterial / Sutura 1.3.Rentat bucal malalt intubat / Aspiració de secrecions 1.4.Drenatge pleural (procediment i cures) 1.5.Simulació intubació 1.6. Rentat de mans quirúrgic, vestimenta quirúrgica i instrumentació
Benvinguts/des a l'enquesta d'avaluació de les TPs de 3r curs de l'Escola d'Infermeria de la Universitat d'Andorra
Hi ha 9 preguntes en aquesta enquesta.