Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Avaluació Estades Formatives Clíniques estudiants infermeria en Salut Mental

Benvingut/da a l'enquesta d'avaluació d'estades formatives clíniques de l'Escola d'Infermeria de la Universitat d'Andorra. Aquesta enquesta ha estat creada, exclusivament, per agilitzar el procés d'avaluació de l'estada formativa clínica dels alumnes de 3r curs en l'àrea de Salut Mental. Per efectuar l'enquesta, només ha de respondre als ítems que trobarà a continuació, tenint en compte l'evolució de l'alumne durant la seva estada formativa. Només les persones responsables del seguiment dels alumnes poden utilitzar aquesta enquesta, així doncs agraïríem la seva col.laboració perquè aquesta eina d'avaluació sigui útil i senzilla.
Hi ha 26 preguntes en aquesta enquesta.